logo RFL

logo projektu Readyforlife

Na začátku byla otázka: Jak ještě můžeme pomoci mladým lidem zlepšit jejich osobní a profesní život? Mají množství možností, jak růst a přece často nevědí najít uplatnění. Odpověď zní: Dáme jim nástroj, díky kterému tyto možnosti poznají a to přes neformální vzdělávání.

PROJEKT

A proto se v projektu "Mapa příležitostí: průvodce informacemi pro mládež" spojily dvě střešní organizace, působící v oblasti informačních a poradenských služeb na Slovensku a v Čechách. Sdružení Informačních a poradenských center mladých v ČR (ZIPCeM) a Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR přinášejí portál Ready for life. Mladí lidé a vlastně všichni, kteří mají chuť se vzdělávat neformálně a zážitkově, zde najdou informace na jednom místě, přehledné a ověřené. Jako bonus nabízíme hned dvě země: Slovensko a Česko.

MAPA ORGANIZACÍ

INFORMACE

Učení nás provádí celým životem. A doslova a dopísmene. Od dětství až po stáří, doma, ve škole, venku, během cestování i volných chvil. Učení formuje naši osobnost, dává nám znalosti, dovednosti a také mění naše postoje. Učení je všude. A jak si ho užít co nejvíc? Jaké jsou možnosti učit se? Jak vlastně takové učení vypadá v moderním světě?

Více informací

Aktivní občan je člověk, který má pocit, že něco může měnit. Uvědomuje si své možnosti, jeho chování a komunikace je prostoupena respektem, nenásilím, principy dodržování lidských práv a vše s ohledem na životní prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity. Dokáže rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně a udržení jejích hodnot.

Více informací

Práce je pojem, který může být pro každého z nás rozdílný. Práci a kariéru můžeme chápat jako proces celoživotního zdokonalování sebe sama. Pokud tě zajímá co charakterizuje práce, jak ji můžeme dělit nebo jaké instituce ti vědí pomoci v oblasti tvého kariérního růstu, budeme se snažit odpovědět ti prostřednictvím tohoto článku.

Více informací

Projekty mobilit se týkají vzdělávání (formálního tak i neformálního), odborné přípravy a mládeže. Uskutečňují se prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží, a to formou seminářů, školení, studijních návštěv, tvorby partnerství či praktických stáží. Projekty mobilit mají zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na účastníky i zúčastněné organizace a rovněž na politické systémy, v jejichž rámci se tyto činnosti realizují.

Více informací

Lidé od samých začátků lidské civilizace hledali způsoby jak žít nejen zdravě, ale současně také moudře. Už u řady antických filozofů se stal ideálem lidského života stav harmonie tělesného a duševního zdraví. Zkusíme nahlédnout na zdraví a zdravý životní styl preferovaný mladými lidmi.

Více informací

Člověk je bezprostřední součástí během celého svého vývoje. V minulosti se přizpůsoboval člověk životnímu prostředí. Postupným technickým rozmachem si začal měnit okolí ke svým potřebám. Rozsah změn byl a neustále je enormně rozsáhlý a narušuje ekosystém a ekologickou rovnováhu životního prostředí. Zajímá tě téma životní prostředí nebo se jen chceš dozvědět něco nového, otvor si článek a najdeš tam různé zajímavosti.

Více informací

V dnešní době, všude kolem nás, se stáváme svědky porušování lidských práv. Avšak ruku na srdce. Každý z nás zná slovní spojení lidská práva. Víme však co znamená? Ne jeden člověk při odpovědi na tuto otázku zaváhá. Pokud si zaváhal i ty a není ti všechno jasné, máš možnost prohlédnout si článek, který ti vše objasní.

Více informací

Učení nás provádí celým životem. A doslova a dopísmene. Od dětství až po stáří, doma, ve škole, venku, během cestování i volných chvil. Učení formuje naši osobnost, dává nám znalosti, dovednosti a také mění naše postoje. Učení je všude. A jak si ho užít co nejvíc? Jaké jsou možnosti učit se? Jak vlastně takové učení vypadá v moderním světě?

Více informací

74

registrovaných organizací

6

aktuálních akcí

7

informačních sekcí

Přinášíme ti seznam akcí věnovaných neformálnímu vzdělávání. Akce jsou organizovány v rámci České republiky a Slovenské republiky organizacemi, které působí v některé ze sedmi informačních oblastí.

AKCE

15.08.2021

17:00

Eco-Slatinka - dobrovoľnícky tábor

Uprostred Slovenska v obklopení lesov a prírody leží rozprávková dedinka Slatinka, ktorá existuje aj po tvrdej dlhoročnej stavebnej uzávere.
Pridaj sa k dobrovoľníkom počas 11. ročníka dobrovoľníckych táborov v Slatinke a preži týždeň v obklopení prírody v tejto rozprávkovej dedinke so zaujímavou históriou.
Pomoc miestnej komunite v dedine Slatinka, pomoc pri oprave jediného mosta v dedinke, starostlivosť o stromy, starostlivosť o náučný chodník Údolím rieky Slatina.

Slatinka

Človek a životné prostredie

16.08.2021

17:00

Salt Castle - dobrovoľnícky tábor

Na východe Slovenska sa nachádza Prešovská hradná cesta.
Šesť hradov v blízkom okolí 3. najväčšieho mesta na Slovensku: Lipovce, Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovce.
A ty máš teraz šancu zažiť leto trochu inak na dvoch z týchto hradov – Soľnohrad a Lipovský hrad.
Pomôž na zrúcaninách hradov Soľnohrad a Lipovce, pri archeologickom výskume, pri odstraňovaní náletových drevín, s transportom kameňov, vody,...
Viac info a prihlášku nájdeš tu: https://inex.sk/sk/events/50553/show_public

Ruská Nová Ves

Mobility

06.07.2021

17:00

Lukovištia - dobrovoľnícky tábor

Dobrovoľnícky tábor v dedinke Lukovišitia
Počuli ste o obci Lukovištia?
Sú vám známe mená ako Ivan Krasko, či Ladislav Mňačko?
Prvý sa tu narodil, druhý tu pôsobil.
A ty máš teraz jedinečnú šancu prežiť týždeň v obci, kde oni prežili niekoľko rokov.
❔ pomoc s prípravnými prácami na renováciou bývalej školy na umelecké centrum - VILA KRASKO, pomoc s ľahkými búracími prácami - očisťovanie stien od omietok, prípadné rozoberanie vnútorných ľahkých stien a čistenie stavebného materiálu /tehál/

Lukovištia

Mobility