logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Práce a kariéra Ikona kategórie

Práce je pojem, který může být pro každého z nás rozdílný. Práci a kariéru můžeme chápat jako proces celoživotního zdokonalování sebe sama. Pokud tě zajímá co charakterizuje práce, jak ji můžeme dělit nebo jaké instituce ti vědí pomoci v oblasti tvého kariérního růstu, budeme se snažit odpovědět ti prostřednictvím tohoto článku.

Čo sa dozvieš?

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Práca je pre človeka nutnosťou pre život a prežitie v spoločnosti. Je to tzv. nástroj na získavanie mesačného príjmu na živobytie. Málokto si môže povedať, že nepotrebuje prácu a má dostatok financií na spokojný život bez pravidelného príjmu.

DELENIE PRÁCE: Prácu môžeme deliť na fyzickú (telesnú) a mentálnu (duševnú).

AKÉ NÁLEŽITOSTI JE POTREBNÉ SPLNIŤ, KEĎ SKONČIŠ ŠKOLU: Študentom strednej školy si evidovaný do 31. augusta v danom roku. Od 1.9. je potrebné, aby si sa zaevidoval na úrade práce, alebo budeš vedený ako dobrovoľne nezamestnaný a tvojou povinnosťou bude platenie odvodov do zdravotnej poisťovne. Ak si absolventom vysokej školy, je potrebné písomne alebo osobne zaslať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná. V prípade ak si sa neevidoval na úrade práce, nie si ani študentom ani zamestnancom a je tvojou povinnosťou platiť si odvody do zdravotnej poisťovne.

AKÁ JE ČINNOSŤ ÚRADU PRÁCE A ČO TAM MÔŽEŠ NÁJSŤ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti. Hlavná činnosť UPSVaR je orientovaná na podporu znižovania nezamestnanosti, prostredníctvom ponuky práce, prípadne rekvalifikáciou nezamestnaných ľudí. Hlavným cieľom je sprostredkovanie vhodnej pracovnej ponuky uchádzačovi, ktorý sa prihlásil do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

PRACOVNÁ PONUKA: Pracovné pozície nepretržite vznikajú a zanikajú, preto je potrebné rýchlo sa prispôsobiť aktuálnej situácií. Voľné pracovné pozície, množstvo článkov, potrebných dokumentov, aktuálnych informácií v oblasti práce môžete nájsť aj prostredníctvom portálov zameraných na pracovné ponuky.

NA KOHO SA MÔŽEŠ OBRÁTIŤ: V oblasti pracovných príležitosti ti vedia byť nápomocné aj mládežnícke organizácie, ktoré ti poradia, ako máš postupovať a na koho sa môžeš obrátiť. Pre získanie práce je dôležité ovládanie mäkkých a tvrdých zručnosti.

Medzi mäkké zručnosti patria: komunikačné zručnosti, kreativita, prispôsobivosť, vystupovanie na verejnosti, tímová práca, motivácia.

Tvrdé zručnosti sú napríklad zručnosť v cudzom jazyku, titul, certifikáty, rýchlosť písania, počítačové zručnosti.

Pri hľadaní práce je dôležité myslieť na to, v akej oblasti chceš pracovať, aby si vykonávali činnosť, ktorá ťa baví a práca bola pre teba zábavou. V prípade, ak hľadáš prácu, aktuálne pracovné ponuky, inštitúcie, ktoré pôsobia v danej oblasti, alebo sa len chceš orientovať v aktuálnosti zákonov a vyhlásení, v článku nájdeš webové stránky, ktoré sa zaoberajú touto tematikou.

Citát

„Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“ – Maxim Gorkij

Čo ti to prinesie?

  • Lepšiu orientáciu v ponukách na trhu práce prostredníctvom portálov orientovaných na pracovné príležitosti.
  • Ľahšie uplatnenia sa na trhu práce.
  • Informácie o možnostiach vzdelávania sa pre nový typ práce.
  • Ohodnotenie samého seba na aký typ práce sa hodíš. Budeš vedieť zhodnotiť svoje mäkké a tvrdé zručnosti.
  • Prinesie ti možnosť nájsť si prácu, ktorá bude pre teda atraktívna.

Čo tak trochu odborne?

Práca je definovaná ako cieľavedomá činnosť človeka, ktorý svojim konaním vytvára statky a služby potrebné pre uspokojovanie potrieb iných. Nie je dobre sa pozerať na prácu len ako na zamestnanie, práca by mala ľudí napĺňať, vytvárať im pocit radosti.

Ideálny stav je vtedy, keď vykonávame činnosť, ktorá nás baví a sme ochotní ju vykonávať aj bez toho, aby sme mali zaplatené. Keď je práca koníčkom, môže napomáhať aj sebarealizácii. Práca ktorá neposkytuje možnosť vzdelávania a kariérneho rastu, nedostatočne uspokojuje potreby a takú prácu zaraďujeme do kategórie podzamestnania.

Prácu môžeme deliť na:

1. Fyzická práca, takzvaná telesná, je druh činnosti, v ktorej je človek nástrojom. Fyzická práca môže byť statická alebo dynamická.

2. Mentálna práca, nazývaná aj duševná, je proces, ktorého hlavnou činnosťou je ľudské myslenie. Tento typ práce súvisí s analyzovaním, triedením a transformáciou informácií. Mentálna práca je spojená s vysokou emočnou záťažou.