logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Práce a kariéra Ikona kategorie

Práce je pojem, který může být pro každého z nás rozdílný. Práci a kariéru můžeme chápat jako proces celoživotního zdokonalování sebe sama. Pokud tě zajímá co charakterizuje práce, jak ji můžeme dělit nebo jaké instituce ti vědí pomoci v oblasti tvého kariérního růstu, budeme se snažit odpovědět ti prostřednictvím tohoto článku.

Čo tak trochu odborne?

Práca je definovaná ako cieľavedomá činnosť človeka, ktorý svojim konaním vytvára statky a služby potrebné pre uspokojovanie potrieb iných. Nie je dobre sa pozerať na prácu len ako na zamestnanie, práca by mala ľudí napĺňať, vytvárať im pocit radosti.

Ideálny stav je vtedy, keď vykonávame činnosť, ktorá nás baví a sme ochotní ju vykonávať aj bez toho, aby sme mali zaplatené. Keď je práca koníčkom, môže napomáhať aj sebarealizácii. Práca ktorá neposkytuje možnosť vzdelávania a kariérneho rastu, nedostatočne uspokojuje potreby a takú prácu zaraďujeme do kategórie podzamestnania.

Prácu môžeme deliť na:

1. Fyzická práca, takzvaná telesná, je druh činnosti, v ktorej je človek nástrojom. Fyzická práca môže byť statická alebo dynamická.

2. Mentálna práca, nazývaná aj duševná, je proces, ktorého hlavnou činnosťou je ľudské myslenie. Tento typ práce súvisí s analyzovaním, triedením a transformáciou informácií. Mentálna práca je spojená s vysokou emočnou záťažou.

Zpět na předchozí stránku