logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Mobility Ikona kategórie

Projekty mobilít sa týkajú vzdelávania (formálneho i neformálneho), odbornej prípravy a mládeže. Uskutočňujú sa prostredníctvom projektov medzinárodných výmen mládeže a profesionálneho rozvoja pracovníkov s mládežou, a to formou seminárov, školení, študijných návštev, tvorby partnerstva či praktických stáží. Projekty mobilít majú zabezpečiť pozitívny a dlhodobý vplyv na účastníkov i zúčastnené organizácie a tiež na politické systémy, v rámci ktorých sa tieto činnosti realizujú.

Co se dozvíš?

Zjistíš, co to mobility jsou, jaké jsou jejich možnosti, a proč je pro tebe dobré sbírat zkušenosti v zahraničí.

Citát

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému…“ – Jan Werich

Co ti to přinese?

Kromě pilování cizích jazyků také obrovské životní i profesní zkušenosti, nová přátelství, mezinárodní rozhled a nadhled. 

  • Mobility rozšiřují přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.
  • Mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží.
  • Mobility pomáhají zlepšit uznávání dovedností získaných během zahraničních pobytů.
  • Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Co tak trochu odborně?

Projekty mobilit se týkají vzdělávání (formálního tak i neformálního), odborné přípravy a mládeže. Uskutečňují se prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží, a to formou seminářů, školení, studijních návštěv, tvorby partnerství či praktických stáží. Projekty mobilit mají zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na účastníky i zúčastněné organizace a rovněž na politické systémy, v jejichž rámci se tyto činnosti realizují.

Projekty mobilit jsou rozděleny na tyto oblasti:

v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:

  • projekt mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky: aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
  • projekt mobility pro žáky a pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě: aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.
  • projekt mobility pro pracovníky ve školním vzdělávání: v rámci této mobility mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
  • projekt mobility pro pracovníky ve vzdělávání dospělých: Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

v oblasti Mládeže

  • projekt mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží: aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.

Cíle mobilit

Cílem všech typů mobilit (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Cílová skupina projektů mobilit

Projekty mobilit jsou určeny studentům, stážistům, učňům, mladým lidem, dobrovolníkům, pracovníkům s mládeží či odborným pracovníkům působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (učitelé, profesoři, zaměstnanci vzdělávacích institucí a organizací občanské společnost. Dále organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.