logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Mobility Ikona kategórie

Projekty mobilít sa týkajú vzdelávania (formálneho i neformálneho), odbornej prípravy a mládeže. Uskutočňujú sa prostredníctvom projektov medzinárodných výmen mládeže a profesionálneho rozvoja pracovníkov s mládežou, a to formou seminárov, školení, študijných návštev, tvorby partnerstva či praktických stáží. Projekty mobilít majú zabezpečiť pozitívny a dlhodobý vplyv na účastníkov i zúčastnené organizácie a tiež na politické systémy, v rámci ktorých sa tieto činnosti realizujú.

Informačné materiály

Názov materiáluTyp súboru 
Erasmus+ Všetko čo potrebuješ vedieť o mládežníckych výmenách
Stiahnuť/Stáhnout
Bez bariér, bez hraníc
Stiahnuť/Stáhnout
Inklúzia a rozmanitosť práve teraz !
Stiahnuť/Stáhnout
Zapoj sa do inklúzie!
Stiahnuť/Stáhnout

Späť na predchádzajúcu stránku