logo RFL

Projekt

Na začiatku bola otázka: Ako ešte môžeme pomôcť mladým ľuďom zlepšiť ich osobný a profesionálny život? Majú množstvo možností, ako rásť a predsa často nevedia nájsť uplatnenie. Odpoveď znie: Dáme im nástroj, vďaka ktorému tieto možnosti spoznajú a to cez neformálne vzdelávanie. A preto sa v projekte “Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež” spojili dve strešné organizácie, pôsobiace v oblasti informačných a poradenských služieb na Slovensku a v Čechách. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) a Asociace pro podporu Informačních center pro mládež v ČR prinášajú portál Ready for life. Mladí ľudia a vlastne všetci, ktorí majú chuť sa vzdelávať neformálne a zážitkovo, tu nájdu informácie na jednom mieste, prehľadné a overené. Ako bonus ponúkame hneď dve krajiny: Slovensko a Česko. 

Hľadáš info? Vyber si tému, ktorá ťa zaujíma, oblasť, v ktorej sa chceš zlepšiť. Nájdi si na mape organizáciu, v kalendári podujatie, stiahni si materiály a ďalšie informácie k nej. A potom je to už len na tebe. Využiješ šancu byť lepšie informovaný? Nájsť si, čo ťa baví? Alebo spoznať ľudí, ktorí môžu byť inšpiráciou tebe a ty im? Tak, do toho!

Pracuješ s mládežou? Tak si len krok od nových partnerstiev a spoluprác na projektoch pre mladých. Nájdeš ich na mape.

 

AICM - Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Hlavným cieľom činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoja Informačných centier pre mládež v Českej republike a ďalej podpora a pomoc pri zakladaní nových Informačných centier pre mládež v ČR - podávanie prvotných informácií a následná pomoc pri ďalších postupoch.

Členské ICM:

  • Český Krumlov
  • Prachatice
  • Tábor
  • Pelhřimov
  • Lomnice nad Popelkou
  • Brno
  • Prostějov
  • Hradec Králové

Významné projekty:

Vydanie publikácií v spolupráci so ZIPCEM na dôležité témy, ako je šikanovanie a kyberšikana, sexualita chlapcov a dievčat, drogová závislosť, ale aj ako správne napísať životopis a motivačný list.

 

Kontaktné údaje AICM ČR:

Názov: Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Sídlo: T.G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Webová stránka: www.icmcr.cz

E-mail: info@icmcr.cz

Facebook: www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

 

ZIPCeM - Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Vznikol v roku 1992, práve na základe potreby metodicky a organizačne podporiť rozvíjajúcu sa sieť ICM na Slovensku. Dnes to znamená, že pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež používame spoločné logo a názov, riadime sa Jednotnou klasifikáciou informácií, máme spoločný databázový systém, ktorý umožňuje prehľadnú evidenciu klientov a poskytnutých informácií a poradenstva, máme za sebou bohatú edičnú a projektovú činnosť, spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi pod značkou ICM a mnoho ďalších. Zároveň je každé ICM samostatnou organizáciou, ktorá aktivity vykonáva na základe potrieb mladých ľudí špecifických pre svoj región.

Aby sa postavenie mládeže a samotná práca s mládežou zlepšila a posunula vpred, musíme hľadať príčiny a následne riešenia. Tie nájdeme len priamo u hlavných aktérov. Teda bez toho, aby sme sa pýtali mladých ľudí a počúvali, čo skutočne chcú a potrebujú, sa nikam nepohneme. Preto aj ZIPCeM vykročil cestou zážitkového učenia a zároveň podpory mládežníckej politiky. Chceme byť súčasťou pozitívnej zmeny, ktorá bude znamenať väčšiu dôveru v mladých ľudí, ich názory a dosiahnuť, aby neodchádzali zo svojej krajiny, ale vracali sa do nej žiť, vychovávať v nej svoje deti a robiť z nej tak lepšie miesto pre život. Za naše najvýznamnejšie projekty považujeme projekt Za jedno lano a projekt Info mobil.

Projekt Za jedno lano je zameraný na „Podporu dialógu mládeže a politikov – štruktúrovaný dialóg“. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu mládeže o aktívnu účasť v tvorbe miestnych, regionálnych aj Európskych politík voči mládeži a o posilnenie hlasu mladých ľudí v týchto procesoch. Zároveň je cieľom vytvoriť funkčný systém pravidelného dialógu medzi zainteresovanými skupinami so zámerom spoločnej tvorby opatrení „šitých na mieru“ podľa potrieb mládeže. Viac informácií o tomto projekte nájdete na webovej stránke www.zajednolano.sk.

Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR pripravilo pre mladých ľudí za podpory európskeho programu MLÁDEŽ a Ministerstva školstva SR unikátny projekt Infomobil. Infomobil bol jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku. Cieľom bolo dostať informácie k mladým ľuďom, najmä s nedostatkom príležitostí. Na tento účel bol zakúpený autobus, ktorý s vyškolenými pracovníkmi, kvalitnými poradenskými materiálmi a pripojením na internet navštívil mestá a regióny s menším počtom obyvateľov, čím vylepšil informačno - poradenský servis pre mladých. Autobus bol vybavený malou konzultačnou miestnosťou určenou na osobitné poradenstvo. Všetci záujemci v ňom našli informácie z nasledovných oblastí: informačný a pracovný servis, vzdelávanie, cestovanie, voľný čas, odborné poradenstvo a občan a spoločnosť.

 

Kontaktné údaje ZIPCeM:

Názov: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

Sídlo: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

Webová stránka: www.zipcem.sk

E-mail: sekretariat@zipcem.sk

Facebook: www.facebook.com/zipcem

Projekt Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež je spolufinancovaný z programu Európskej komisie, Erasmus+. 

Video o projekte Readyforlife.tips

Povedali o projekte

Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Jozef Božik - primátor mesta Partizánske

Jozef Habánik - rektor Trenčianskej univerzity

Eleonóra Porubcová - riaditeľka gymnázia v Prievidzi

Michaela - dobrovoľníčka ICM

Rozhovor 1

Rozhovor 2

Rozhovor 3

Rozhovor 4

Rozhovor 5