logo RFL

logo projektu Readyforlife

Na začiatku bola otázka: Ako ešte môžeme pomôcť mladým ľuďom zlepšiť ich osobný a profesionálny život? Majú množstvo možností, ako rásť a predsa často nevedia nájsť uplatnenie. Odpoveď znie: Dáme im nástroj, vďaka ktorému tieto možnosti spoznajú a to cez neformálne vzdelávanie.

PROJEKT

A preto sa v projekte “Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež” spojili dve strešné organizácie, pôsobiace v oblasti informačných a poradenských služieb na Slovensku a v Čechách. Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) a Asociace pro podporu Informačních center pro mládež v ČR prinášajú portál Ready for life. Mladí ľudia a vlastne všetci, ktorí majú chuť sa vzdelávať neformálne a zážitkovo, tu nájdu informácie na jednom mieste, prehľadné a overené. Ako bonus ponúkame hneď dve krajiny: Slovensko a Česko.

MAPA ORGANIZÁCIÍ

INFORMÁCIE

Učenie nás sprevádza celým životom. A to doslova a do písmena. Od detstva až po starobu, doma, v škole, vonku, počas cestovania i voľných chvíľ. Učenie formuje našu osobnosť, dáva nám vedomosti, zručnosti a tiež mení naše postoje. Učenie je všade. A ako si ho užiť čo najviac? Aké sú možnosti učiť sa? Ako vlastne také učenie vyzerá v modernom svete?

Viac informácií

Aktívny občan je človek, ktorý má pocit, že niečo môže meniť. Uvedomuje si svoje možnosti, jeho správanie a komunikácia je prestúpená rešpektom, nenásilím, princípy dodržiavania ľudských práv a všetko s ohľadom na životné prostredie. V stále sa meniacom svete je aktívny občan schopný prispieť k rozvoju svojej komunity. Dokáže rozpoznať ohrozenie demokratickej spoločnosti a napomôcť k ochrane a udržanie jej hodnôt.

Viac informácií

Práca je pojem, ktorý môže byť pre každého z nás rozdielny. Prácu a kariéru môžeme chápať ako proces celoživotného zdokonaľovania samého seba. Ak ťa zaujíma čo charakterizuje práca, ako ju môžeme deliť alebo aké inštitúcie ti vedia pomôcť v oblasti tvojho kariérneho rastu, budeme sa snažiť odpovedať ti prostredníctvom tohto článku.

Viac informácií

Projekty mobilít sa týkajú vzdelávania (formálneho i neformálneho), odbornej prípravy a mládeže. Uskutočňujú sa prostredníctvom projektov medzinárodných výmen mládeže a profesionálneho rozvoja pracovníkov s mládežou, a to formou seminárov, školení, študijných návštev, tvorby partnerstva či praktických stáží. Projekty mobilít majú zabezpečiť pozitívny a dlhodobý vplyv na účastníkov i zúčastnené organizácie a tiež na politické systémy, v rámci ktorých sa tieto činnosti realizujú.

Viac informácií

Ľudia od samých začiatkov ľudskej civilizácie hľadali spôsoby ako žiť nielen zdravo, ale súčasne taktiež múdro. Už u rady antických filozofov sa stal ideálom ľudského života stav harmónie telesného a duševného zdravia. Skúsime nahliadnuť na zdravie a zdravý životný štýl preferovaný mladými ľuďmi.

Viac informácií

Človek je bezprostrednou súčasťou počas celého svojho vývoja. V minulosti sa prispôsoboval človek životnému prostrediu. Postupným technickým rozmachom si začal meniť okolie k svojim potrebám. Rozsah zmien bol a neustále je enormne rozsiahly a narúša ekosystém a ekologickú rovnováhu životného prostredia. Zaujíma ťa téma životné prostredie alebo sa len chceš dozvedieť niečo nové, otvor si článok a nájdeš tam rôzne zaujímavosti.

Viac informácií

V dnešnej dobe, všade okolo nás, sa stávame svedkami porušovania ľudských práv. Avšak ruku na srdce. Každý z nás pozná slovné spojenie ľudské práva. Vieme však čo znamená? Nie jeden človek pri odpovedi na túto otázku zaváha. Ak si zavahal aj ty a nie je ti všetko jasné, máš možnosť pozrieť si článok, ktorý ti všetko objasní.

Viac informácií

Učenie nás sprevádza celým životom. A to doslova a do písmena. Od detstva až po starobu, doma, v škole, vonku, počas cestovania i voľných chvíľ. Učenie formuje našu osobnosť, dáva nám vedomosti, zručnosti a tiež mení naše postoje. Učenie je všade. A ako si ho užiť čo najviac? Aké sú možnosti učiť sa? Ako vlastne také učenie vyzerá v modernom svete?

Viac informácií

74

zaregistrovaných organizácii

6

aktuálnych podujatí

7

informačných sekcií

Prinášame ti zoznam podujatí venovaných neformálnemu vzdelávaniu. Podujatia sú organizované v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky organizáciami, ktoré pôsobia v niektorej zo siedmich informačných oblastí.

PODUJATIA

15.08.2021

17:00

Eco-Slatinka - dobrovoľnícky tábor

Uprostred Slovenska v obklopení lesov a prírody leží rozprávková dedinka Slatinka, ktorá existuje aj po tvrdej dlhoročnej stavebnej uzávere.
Pridaj sa k dobrovoľníkom počas 11. ročníka dobrovoľníckych táborov v Slatinke a preži týždeň v obklopení prírody v tejto rozprávkovej dedinke so zaujímavou históriou.
Pomoc miestnej komunite v dedine Slatinka, pomoc pri oprave jediného mosta v dedinke, starostlivosť o stromy, starostlivosť o náučný chodník Údolím rieky Slatina.

Slatinka

Človek a životné prostredie

16.08.2021

17:00

Salt Castle - dobrovoľnícky tábor

Na východe Slovenska sa nachádza Prešovská hradná cesta.
Šesť hradov v blízkom okolí 3. najväčšieho mesta na Slovensku: Lipovce, Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovce.
A ty máš teraz šancu zažiť leto trochu inak na dvoch z týchto hradov – Soľnohrad a Lipovský hrad.
Pomôž na zrúcaninách hradov Soľnohrad a Lipovce, pri archeologickom výskume, pri odstraňovaní náletových drevín, s transportom kameňov, vody,...
Viac info a prihlášku nájdeš tu: https://inex.sk/sk/events/50553/show_public

Ruská Nová Ves

Mobility

06.07.2021

17:00

Lukovištia - dobrovoľnícky tábor

Dobrovoľnícky tábor v dedinke Lukovišitia
Počuli ste o obci Lukovištia?
Sú vám známe mená ako Ivan Krasko, či Ladislav Mňačko?
Prvý sa tu narodil, druhý tu pôsobil.
A ty máš teraz jedinečnú šancu prežiť týždeň v obci, kde oni prežili niekoľko rokov.
❔ pomoc s prípravnými prácami na renováciou bývalej školy na umelecké centrum - VILA KRASKO, pomoc s ľahkými búracími prácami - očisťovanie stien od omietok, prípadné rozoberanie vnútorných ľahkých stien a čistenie stavebného materiálu /tehál/

Lukovištia

Mobility