logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Zdravie Ikona kategórie

Ľudia od samých začiatkov ľudskej civilizácie hľadali spôsoby ako žiť nielen zdravo, ale súčasne taktiež múdro. Už u rady antických filozofov sa stal ideálom ľudského života stav harmónie telesného a duševného zdravia. Skúsime nahliadnuť na zdravie a zdravý životný štýl preferovaný mladými ľuďmi.

Čo sa dozvieš?

POJEM ZDRAVIE: Kedy sa začneme o zdravie zaujímať a načo sa zameriava, čo je to duševné a telesné zdravie.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL: Prístup ktorý dokáže ovplyvniť zdravie človeka pozitívne ale aj negatívne. Dozvieš sa čo robiť pre tvoje zdravie, čo sú to bio  potraviny, fitness a problémy spojené s poruchou príjmu potravy.  

ZDRAVÁ VÝŽIVA A ZDRAVÁ STRAVA:  Nemusí vždy vyhovovať tvojim potrebám a preto je dobré poznať potreby aj v rámci stravovania.  Dozvieš sa aký je rozdiel medzi potravinovou alergiou a potravinovou intoleranciou, aké druhy alergií a intolerancií existujú, aké potraviny môžeš konzumovať a nájdeš aj webové stránky s receptami.  

Citát

„Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.“ - Arthur Schopenhauer

Čo ti to prinesie?

  • Vedomosti o jednotlivých oblastiach zdravia a zdravého životného štýlu.
  • Prehľad v stravovaní  v prípade ak máš obmedzenia.
  • Nájdeš tu možnosti ako sa naštartovať k aktivite.
  • Ako byť spokojný so svojim JA.
  • Portfólio zdrojov, kde nájdeš potrebné informácie.

Čo tak trochu odborne?

Čo si predstavíme pod pojmom zdravie?  

Zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody, a nie iba neprítomnosť ochorenia alebo poruchy funkcie (podľa WHO).

S pojmom zdravie úzko súvisí aj ďalší základný pojem, a to choroba. Obidva tieto pojmy predstavujú protipóly v pocitoch jednotlivca. Ochorenie je odchýlka od zdravia.Väčšina z nás za najdôležitejšiu hodnotu uvádza zdravie, avšak myslí hlavne na telesné zdravie. Na jeho neodmysliteľnú súčasť, duševné zdravie, sa často zabúda. Pri bádaní po rizikových faktoroch rôznych ochorení sa postupne objasnil nielen vplyv životného štýlu, stravovacích návykov, pracovného zaťaženia a telesnej aktivity, ale aj významný vplyv nálady, postojov, prístupu k ochoreniu a k iným ľuďom na vznik a priebeh akútnych, ale najmä chronických ochorení.

 

Duševné zdravie

Starostlivosť o duševnú pohodu by mala byť súčasťou našej každodennej rutiny. Stresujeme sa menej a smejme sa viac. Plnohodnotné zdravie a kvalitu života nie je možné dosiahnuť bez duševného zdravia. Dôsledky sociálnej izolácie, obavy, strach, úzkosť, to všetko nás každý deň ovplyvňuje. Zmeniť to môžeme starostlivosťou o naše telesné aj duševné zdravie. Hovoriť o svojich pocitoch, venovať sa tomu čo máme radi, byť aktívni, športovať, zdravo sa stravovať.  

Svetová federácia duševného zdravia – WHMH – opisuje duševne zdravých ľudí takto:  

1. Majú sami k sebe dobrý postoj - nenechajú sa premôcť vlastnými emóciami, ako je strach, hnev, žiarlivosť, pocity viny alebo starostí; nepodceňujú ani nepreceňujú svoje schopnosti; dokážu sa povzniesť nad životné neúspechy; majú tolerantný postoj tak k sebe, ako aj k iným.  

2. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi - dokážu prejavovať lásku a brať do úvahy záujmy druhých; majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy; majú radi druhých a dôverujú im a u druhých predpokladajú taký istý postoj k sebe; rešpektujú rozdiely medzi ľuďmi; nevyužívajú druhých a nenachajú sa zneužívať.  

3. Sú schopní zvládať požiadavky života - pri objavení sa problémov ich konštruktívne riešia, sú zodpovední, v prípade potreby sú ochotní sa prispôsobiť, plánujú vopred a neobávajú sa budúcnosti; vítajú nové skúsenosti a myšlienky; využívajú svoje schopnosti; stavajú si realistické ciele; sú schopní sami urobiť vlastné rozhodnutia; sú spokojní, keď všetko, čo robia, robia s celým úsilí.

Faktory ktoré ovplyvňujú zdravie:  

a) vnútorné faktory – sú väčšinou dedičné faktory, ktoré jedinec získava v rámci ontogenetického vývoja od oboch rodičov

b) vonkajšie faktory – ktoré ovplyvňujú naše zdravie, sú tvorené:

  • Demografické determinanty (pohlavie, veková štruktúra, pôrodnosť, úmrtnosť)
  • Sociálno-ekonomické determinanty (životný štýl, vzdelanie, zamestnanosť, sociálne kontakty)

Sú vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení.  

 

Telesné zdravie

„V zdravom tele, zdravý duch.“ Výrok, ktorý potvrdzuje, že človek sa cíti dobre, keď je zdraví. A to nielen po fyzickej ale aj po psychickej stránke. Pohyb, voda, spánok, strava, asi najväčší základ pre telesné zdravie. Keď sa aktívne hýbeme v tele sa nám vyplavujú látky, nazývané endorfíny, ktoré privodzujú dobrý pocit.  

Zdravý životný štýl:

Zdravý životný štýl sa zameriava na kvalitné a zdravé potraviny, ktoré vie naše telo ľahko prijať a spracovať. Zdravá strava by mala obsahovať množstvo vitamínov a minerálov, ktoré naše telo potrebuje pre správnu funkciu orgánov. Ak sa chceš cítiť fit, zdravo, alebo len chceš mať peknú postavu, tvoj každodenný jedálniček by mal obsahovať pestrú stravu bohatú na vitamíny a minerály.  

So stravovaním sa nám spájajú aj isté zdravotné problémy, kde môžeme zaradiť aj poruchy príjmu potravy, ktoré sú stále častejšie spomínané. Dôvod vzniku týchto porúch nie je veľa razy známy, avšak spúšťačom môže byť veľmi veľa faktorov, napríklad tlak okolia, psychická záťaž, povaha človeka, spoločenské prostredie, vek a podobne. Avšak najčastejším dôvodom poruchy príjmu potravy mladých ľudí býva túžba páčiť sa okoliu a prispôsobiť sa aktuálnym trendom. Je dôležité aby sme si uvedomili, že to, čo vidíme na sociálnych sieťach nie je vždy tak, ako to vyzerá. Dokonalá pleť, štíhla postava, krásne husté vlasy, opálená a bezproblémová pokožka a mnoho iného, ktoré nás denne prenasledujú. Je dôležité myslieť na to, že je to iba online svet, kde aktéri majú za sebou mnoho operácií, botoxov, úprav fotiek alebo mnoho iného.  

Bio potraviny:

V súčasnosti veľa ľudí preferuje bio potraviny alebo fitness stravu, ktoré sa rozmohli aj v obchodných reťazcoch. Potraviny každodennej spotreby sú už väčšinou aj v bio verzií. Biopotraviny sú produkty, ktoré sú vypestované bez použitia chemických prostriedkov a majú veľký vplyv na šetrnosť životného prostredia.  Konzumácia bio potravín nezaručuje zlepšenie zdravia človeka, ale lepšiu chuť a vôňu produktov, vyšší obsah vitamínov, vylúčenie chemických prostriedkov a šetrenie prírody.  

Fitness:

Rýchle životné tempo nám prináša mnoho zdravotných problémov a preto je zdravý životný štýl stále dôležitejší. Pravidelné cvičenie nám prináša zlepšenie zdravotného stavu ale aj toho psychického. Fitness sa čím ďalej dostáva do popredia, kedy aj mladí ľudia sa zaujímajú o cvičenie, o zdravú stravu a vnímajú to ako odreagovanie a svoje hobby.  

Zdravý životný štýl nie je nič iné, ako naučené cieľavedomé a systematické činnosti, ktoré jednotlivec vykonáva pre svoje zdravie a krásu fyzickú i psychickú. Najväčší podiel zdravia má každý z nás vo vlastných rukách, zbytočne sa nehovorí: „Ste, to čo jete“, alebo „V zdravom tele zdravý duch“.

 

Zdravá výživa a zdravá strava  

Strava podstatne ovplyvňuje nielen to ako sa budeme cítiť, ale aj to ako budeme vyzerať. Je dôležité voliť pestrú stravu plnú vitamínov. Telo si vitamíny nedokáže vytvoriť samé a tak mu ich treba dopĺňať v podobe stravy. Čerstvá zelenina je zdrojom mnohých vitamínov, ktoré telo potrebuje a preto je dobré si nejakú porciu dať každý deň. Prevenciou zdravého tela je v neposlednom rade zbavenie sa škodlivých návykov ako tabak, drogy, alkohol atď.  

Rozdiel medzi potravinovou alergiou a potravinovou intoleranciou je:

Alergia na potraviny: Po konzumácií potraviny, na ktorú máš alergiu tvoj imunitný systém automaticky zareaguje prostredníctvom spustenia alergickej reakcie, ktorá sa môže prejavovať opuchnutím, hnačkou, zvracaním, vyrážkami, alebo môže mať ťažší priebeh, kedy to môže zájsť až do anafylaktického šoku.  

Potravinová intolerancia: Takzvaná neznášanlivosť niektorých potravín, ktorá sa neobjaví automaticky po užití konkrétnej potraviny ale až po niekoľkých dňoch. Potraviny sa rozkladajú na jednotlivé časti, ktoré prechádzajú cez črevnú stenu do krvného obehu. V prípade ak tvoje telo pravidelne prijíma nevhodné potraviny, môže to viesť k ťažkým zdravotným problémom.  

V potravinách sa nachádza mnoho alergénov a preto je potrebné sledovať správanie svojho tela. Potravinové alergie vznikajú na základe nesprávneho fungovania imunitného systému, ktorý môže vnímať určité potraviny ako svojho nepriateľa a automaticky sa im telo bráni. Existuje mnoho typov alergii a intolerancii, my si vymenujeme tie najčastejšie. Alergie bývajú na arašidy, orechy, mandle, vajcia, mlieko, ryby, kôrovce alebo kvasnice. Najznámejšie typy intolerancií sú celiakia, histamínová intolerancia, laktózová intolerancia, intolerancia na glutén alebo na iné potraviny.