logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Zdravie Ikona kategórie

Ľudia od samých začiatkov ľudskej civilizácie hľadali spôsoby ako žiť nielen zdravo, ale súčasne taktiež múdro. Už u rady antických filozofov sa stal ideálom ľudského života stav harmónie telesného a duševného zdravia. Skúsime nahliadnuť na zdravie a zdravý životný štýl preferovaný mladými ľuďmi.

Citát

„Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.“ - Arthur Schopenhauer

Späť na predchádzajúcu stránku