logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Mobility Ikona kategórie

Projekty mobilít sa týkajú vzdelávania (formálneho i neformálneho), odbornej prípravy a mládeže. Uskutočňujú sa prostredníctvom projektov medzinárodných výmen mládeže a profesionálneho rozvoja pracovníkov s mládežou, a to formou seminárov, školení, študijných návštev, tvorby partnerstva či praktických stáží. Projekty mobilít majú zabezpečiť pozitívny a dlhodobý vplyv na účastníkov i zúčastnené organizácie a tiež na politické systémy, v rámci ktorých sa tieto činnosti realizujú.

Weby k téme

Ponúkame ti zoznam webových stránok, na ktorých nájdeš zaujímavé informácie k téme: 

Názov webovej stránky Odkaz
Eurodesk SK             www.eurodesk.sk
Eurodesk CZ www.eurodesk.cz
Erasmus+ www.erasmusplus.sk
Salto Youth www.salto-youth.net
Európsky zbor solidarity www.zborsolidarity.eu

Späť na predchádzajúcu stránku