logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Mobility Ikona kategórie

Projekty mobilít sa týkajú vzdelávania (formálneho i neformálneho), odbornej prípravy a mládeže. Uskutočňujú sa prostredníctvom projektov medzinárodných výmen mládeže a profesionálneho rozvoja pracovníkov s mládežou, a to formou seminárov, školení, študijných návštev, tvorby partnerstva či praktických stáží. Projekty mobilít majú zabezpečiť pozitívny a dlhodobý vplyv na účastníkov i zúčastnené organizácie a tiež na politické systémy, v rámci ktorých sa tieto činnosti realizujú.

Co se dozvíš?

Zjistíš, co to mobility jsou, jaké jsou jejich možnosti, a proč je pro tebe dobré sbírat zkušenosti v zahraničí.

Späť na predchádzajúcu stránku