logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Mobility Ikona kategórie

Projekty mobilít sa týkajú vzdelávania (formálneho i neformálneho), odbornej prípravy a mládeže. Uskutočňujú sa prostredníctvom projektov medzinárodných výmen mládeže a profesionálneho rozvoja pracovníkov s mládežou, a to formou seminárov, školení, študijných návštev, tvorby partnerstva či praktických stáží. Projekty mobilít majú zabezpečiť pozitívny a dlhodobý vplyv na účastníkov i zúčastnené organizácie a tiež na politické systémy, v rámci ktorých sa tieto činnosti realizujú.

Co ti to přinese?

Kromě pilování cizích jazyků také obrovské životní i profesní zkušenosti, nová přátelství, mezinárodní rozhled a nadhled. 

  • Mobility rozšiřují přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.
  • Mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží.
  • Mobility pomáhají zlepšit uznávání dovedností získaných během zahraničních pobytů.
  • Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Späť na predchádzajúcu stránku