logo RFL

Projekt

Na začátku byla otázka: Jak ještě můžeme pomoci mladým lidem zlepšit jejich osobní a profesní život? Mají množství možností, jak růst a přece často nevědí jak najít uplatnění. Odpověď zní: Dáme jim nástroj, díky kterému tyto možnosti poznají a to přes neformální vzdělávání. A proto se v projektu "Mapa příležitostí: průvodce informacemi pro mládež" spojily dvě střešní organizace, působící v oblasti informačních a poradenských služeb na Slovensku a v Čechách. Združenie Informačních a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) a Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR přinášejí portál Ready for life. Mladí lidé a vlastně všichni, kteří mají chuť se vzdělávat neformálně a zážitkově, zde najdou informace na jednom místě, přehledné a ověřené. Jako bonus nabízíme hned dvě země: Slovensko a Česko. 

Hledáš info? Vyber si téma, které tě zajímá, oblast, v níž se chceš zlepšit. Najdi si na mapě organizaci, v kalendáři událost, stáhni si materiály a další informace k ní. A pak je to už jen na tobě. Využiješ šanci být lépe informován? Najít si, co tě baví? Nebo poznat lidi, kteří mohou být inspirací tobě a ty jim? Tak, do toho!

Pracuješ s mládeží? Tak jsi jen krok od nových partnerství a spoluprací na projektech pro mladé. Najdeš je na mapě.

 

AICM - Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Hlavním cílem činnosti AICM SR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a dále podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR - podávání prvotních informací a následná pomoc při dalších postupech.

Členská ICM:

  • Český Krumlov
  • Prachatice
  • Tábor
  • Pelhřimov
  • Lomnice nad Popelkou
  • Brno
  • Prostějov
  • Hradec Králové

Významné projekty:

Vydání publikací ve spolupráci se ZIPCEM na důležitá témata, jako je šikana a kyberšikana, sexualita chlapců a dívek, drogová závislost, ale také jak správně napsat životopis a motivační dopis.

 

Kontaktní údaje AICM ČR:

Název: Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Sídlo: T.G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Webová stránka: www.icmcr.cz

E-mail: info@icmcr.cz

Facebook: www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

 

ZIPCeM - Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Vznikol v roku 1992, práve na základe potreby metodicky a organizačne podporiť rozvíjajúcu sa sieť ICM na Slovensku. Dnes to znamená, že pri poskytovaní informačných a poradenských služieb pre mládež používame spoločné logo a názov, riadime sa Jednotnou klasifikáciou informácií, máme spoločný databázový systém, ktorý umožňuje prehľadnú evidenciu klientov a poskytnutých informácií a poradenstva, máme za sebou bohatú edičnú a projektovú činnosť, spoluprácu s domácimi a zahraničnými partnermi pod značkou ICM a mnoho ďalších. Zároveň je každé ICM samostatnou organizáciou, ktorá aktivity vykonáva na základe potrieb mladých ľudí špecifických pre svoj región.

Aby se postavení mládeže a samotná práce s mládeží zlepšila a posunula vpřed, musíme hledat příčiny a následně řešení. Ty najdeme jen přímo u hlavních aktérů. Tedy bez toho, abychom se ptali mladých lidí a poslouchali, co skutečně chtějí a potřebují, se nikam nepohneme. Proto i ZIPCeM vykročil cestou zážitkového učení a zároveň podpory mládežnické politiky. Chceme být součástí pozitivní změny, která bude znamenat větší důvěru v mladých lidí, jejich názory a dosáhnout, aby neodcházeli ze své země, ale vraceli se do ní žít, vychovávat v ní své děti a dělat z ní tak lepší místo pro život. Za naše nejvýznamnější projekty považujeme projekt Za jedno lano a projekt Info mobil.

Projekt Za jedno lano je zaměřen na "Podporu dialogu mládeže a politiků - strukturovaný dialog". Cílem projektu je zvýšení zájmu mládeže o aktivní účast v tvorbě místních, regionálních i Evropských politik vůči mládeži a o posílení hlasu mladých lidí v těchto procesech. Zároveň je cílem vytvořit funkční systém pravidelného dialogu mezi zainteresovanými skupinami se záměrem společné tvorby opatření "šitých na míru" podle potřeb mládeže. Více informací o tomto projektu naleznete na webové stránce www.zajednolano.sk.

Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR připravilo pro mladé lidi za podpory evropského programu MLÁDEŽ a Ministerstva školství SR unikátní projekt InfoMobil. InfoMobil byl jedinečný projekt svého druhu na Slovensku. Cílem bylo dostat informace k mladým lidem, zejména s nedostatkem příležitostí. Pro tento účel byl zakoupen autobus, který s vyškolenými pracovníky, kvalitními poradenskými materiály a připojením na internet navštívil města a regiony s menším počtem obyvatel, čímž vylepšil informačně - poradenský servis pro mladé. Autobus byl vybaven malou konzultační místností určenou na zvláštní poradenství. Všichni zájemci v něm našli informace z následujících oblastí: informační a pracovní servis, vzdělávání, cestování, volný čas, odborné poradenství a občan a společnost.

 

 

Kontaktní údaje ZIPCeM:

Název: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

Sídlo: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

Webová stránka: www.zipcem.sk

E-mail: sekretariat@zipcem.sk

Facebook: www.facebook.com/zipcem

 

Projekt Mapa příležitostí: průvodce informacemi pro mládež je spolufinancován z programu Evropské komise, Erasmus +.

Video o projektu Readyforlife.tips

Řekli o projektu

Jaroslav Baška - předseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Jozef Božik - primátor města Partizánske

Jozef Habánik - rektor Trenčianskej univerzity

Eleonóra Porubcová - ředitelka gymnázia v Prievidzi

Michaela - dobrovolnice ICM

Rozhovor 1

Rozhovor 2

Rozhovor 3

Rozhovor 4

Rozhovor 5