logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Práca a kariéra Ikona kategórie

Práca je pojem, ktorý môže byť pre každého z nás rozdielny. Prácu a kariéru môžeme chápať ako proces celoživotného zdokonaľovania samého seba. Ak ťa zaujíma čo charakterizuje práca, ako ju môžeme deliť alebo aké inštitúcie ti vedia pomôcť v oblasti tvojho kariérneho rastu, budeme sa snažiť odpovedať ti prostredníctvom tohto článku.

Čo sa dozvieš?

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Práca je pre človeka nutnosťou pre život a prežitie v spoločnosti. Je to tzv. nástroj na získavanie mesačného príjmu na živobytie. Málokto si môže povedať, že nepotrebuje prácu a má dostatok financií na spokojný život bez pravidelného príjmu.

DELENIE PRÁCE: Prácu môžeme deliť na fyzickú (telesnú) a mentálnu (duševnú).

AKÉ NÁLEŽITOSTI JE POTREBNÉ SPLNIŤ, KEĎ SKONČIŠ ŠKOLU: Študentom strednej školy si evidovaný do 31. augusta v danom roku. Od 1.9. je potrebné, aby si sa zaevidoval na úrade práce, alebo budeš vedený ako dobrovoľne nezamestnaný a tvojou povinnosťou bude platenie odvodov do zdravotnej poisťovne. Ak si absolventom vysokej školy, je potrebné písomne alebo osobne zaslať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná. V prípade ak si sa neevidoval na úrade práce, nie si ani študentom ani zamestnancom a je tvojou povinnosťou platiť si odvody do zdravotnej poisťovne.

AKÁ JE ČINNOSŤ ÚRADU PRÁCE A ČO TAM MÔŽEŠ NÁJSŤ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti. Hlavná činnosť UPSVaR je orientovaná na podporu znižovania nezamestnanosti, prostredníctvom ponuky práce, prípadne rekvalifikáciou nezamestnaných ľudí. Hlavným cieľom je sprostredkovanie vhodnej pracovnej ponuky uchádzačovi, ktorý sa prihlásil do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

PRACOVNÁ PONUKA: Pracovné pozície nepretržite vznikajú a zanikajú, preto je potrebné rýchlo sa prispôsobiť aktuálnej situácií. Voľné pracovné pozície, množstvo článkov, potrebných dokumentov, aktuálnych informácií v oblasti práce môžete nájsť aj prostredníctvom portálov zameraných na pracovné ponuky.

NA KOHO SA MÔŽEŠ OBRÁTIŤ: V oblasti pracovných príležitosti ti vedia byť nápomocné aj mládežnícke organizácie, ktoré ti poradia, ako máš postupovať a na koho sa môžeš obrátiť. Pre získanie práce je dôležité ovládanie mäkkých a tvrdých zručnosti.

Medzi mäkké zručnosti patria: komunikačné zručnosti, kreativita, prispôsobivosť, vystupovanie na verejnosti, tímová práca, motivácia.

Tvrdé zručnosti sú napríklad zručnosť v cudzom jazyku, titul, certifikáty, rýchlosť písania, počítačové zručnosti.

Pri hľadaní práce je dôležité myslieť na to, v akej oblasti chceš pracovať, aby si vykonávali činnosť, ktorá ťa baví a práca bola pre teba zábavou. V prípade, ak hľadáš prácu, aktuálne pracovné ponuky, inštitúcie, ktoré pôsobia v danej oblasti, alebo sa len chceš orientovať v aktuálnosti zákonov a vyhlásení, v článku nájdeš webové stránky, ktoré sa zaoberajú touto tematikou.

Späť na predchádzajúcu stránku