logo RFL

Detail organizácie

Adresa:

Štúrova 19/3
81102 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30845800

Kontakty:

Kontaktná osoba: IONUT ROTARU

aiesec@aiesec.sk

Telefón: 0902 918 220-4

AIESEC

Popis organizácie:

Sme mládežníckou organizáciou a naším poslaním na Slovensku je ponúkať mladým ľuďom príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj.
Robíme to tak, že uľahčujeme medzikultúrne výmenné programy vo forme dobrovoľníckych príležitostí alebo stáží.

Prevažujúca činnosť organizácie je v oblasti:

Vzdelávanie

Oblasti v ktorých je realizované neformálne vzdelávanie:

Informačné služby pre mládež (organizácia podáva informácie osobnou, elektronickou formou alebo telefonicky), poradenstvo (odborné: psychologické, kariérne, sociálne, finančné, iné), Tvorivosť a podnikavosť

Aktuálne realizované a pripravované projekty:

Späť na zoznam organizácii