logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Človek a životné prostredie Ikona kategórie

Človek je bezprostrednou súčasťou počas celého svojho vývoja. V minulosti sa prispôsoboval človek životnému prostrediu. Postupným technickým rozmachom si začal meniť okolie k svojim potrebám. Rozsah zmien bol a neustále je enormne rozsiahly a narúša ekosystém a ekologickú rovnováhu životného prostredia. Zaujíma ťa téma životné prostredie alebo sa len chceš dozvedieť niečo nové, otvor si článok a nájdeš tam rôzne zaujímavosti.

Weby k téme

Ponúkame ti zoznam webových stránok, na ktorých nájdeš zaujímavé informácie k téme: 

Názov webovej stránky Odkaz
Európska environmentálna agentúra www.eea.europa.eu
Slovenský hydrometeorologický ústav   www.shmu.sk
Európska komisia ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sk
Ministerstvo životného prostredia  SR www.minzp.sk
Obnoviteľné zdroje energie skrea.sk/obnovitelne-zdroje-energie
Energetické centrum www.ecb2.sk
Združenie na ochranu vodných tokov ozrieka.sk
Živica  zivica.sk
Asociácia Priemyselnej Ekológie na Slovensku www.aspek.sk
Greenpeace Slovensko www.greenpeace.org/slovakia
Ekokom www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu
Třidění odpadu CZ www.trideniodpadu.cz/upcyklace
Vitalia www.vitalia.cz/specialy/chytry-nakup-jak-poznat-kvalitni-potraviny/10-pravidel-pro-chytry-nakup
EKOlist ekolist.cz
Hnutí DUHA www.hnutiduha.cz
Děti Země detizeme.cz
Greenpeace Česká republika www.greenpeace.org/czech
Český svaz ochránců přírody www.csop.cz
Zelený kruh zelenykruh.cz
Ekologická výchova www.ekologickavychova.cz

Späť na predchádzajúcu stránku