logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Človek a životné prostredie Ikona kategórie

Človek je bezprostrednou súčasťou počas celého svojho vývoja. V minulosti sa prispôsoboval človek životnému prostrediu. Postupným technickým rozmachom si začal meniť okolie k svojim potrebám. Rozsah zmien bol a neustále je enormne rozsiahly a narúša ekosystém a ekologickú rovnováhu životného prostredia. Zaujíma ťa téma životné prostredie alebo sa len chceš dozvedieť niečo nové, otvor si článok a nájdeš tam rôzne zaujímavosti.

Čo sa dozvieš?

ČO ZNAMENÁ POJEM ČLOVEK: Človek je bio – psycho – sociálna bytosť.

ČO JE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Životné prostredie je priestorom, v ktorom je človek vystavený rôznym vplyvom. Všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

ČO VŠETKO TVORÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy.

DELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:  Životné prostredie môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Jedným z nich je to ako vznikli a druhým je hľadisko prevládajúcich úloh, ktoré prostredie pre človeka v rámci životného prostredia napĺňa.    

AKÉ SÚ NEGATÍVNE VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Podľa WHO sa dá chorobám ľudí predchádzať zdravým životným prostredím.

ČO JE EKOLÓGIA: Je biologická veda, ktorá skúma životné prostredie živočíchov a rastlín. Skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím, v ktorom žijú.

ČO JE ENVIRONMENTALISTIKA: Je veda, ktorá sa zaoberá najmä problematikou životného prostredia človeka. Rieši napríklad problémy spracovania odpadu, civilizačné choroby, ochranu historických pamiatok a podobne. 

Späť na predchádzajúcu stránku