logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Človek a životné prostredie Ikona kategórie

Človek je bezprostrednou súčasťou počas celého svojho vývoja. V minulosti sa prispôsoboval človek životnému prostrediu. Postupným technickým rozmachom si začal meniť okolie k svojim potrebám. Rozsah zmien bol a neustále je enormne rozsiahly a narúša ekosystém a ekologickú rovnováhu životného prostredia. Zaujíma ťa téma životné prostredie alebo sa len chceš dozvedieť niečo nové, otvor si článok a nájdeš tam rôzne zaujímavosti.

Čo ti to prinesie?

  • Lepšie pochopenie základných pojmov spojených so životným prostredím.
  • Znalosti v danej oblasti.
  • Získaš prehľad v delení a zložkách, ktoré tvoria životné prostredie.
  • Budeš mať vedomosti ako sa správať pre zlepšenie životného prostredia a aké následky to môže mať pri nedodržiavaní určitých pravidiel.

Späť na predchádzajúcu stránku