logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Ochrana ľudských práv Ikona kategórie

V dnešnej dobe, všade okolo nás, sa stávame svedkami porušovania ľudských práv. Avšak ruku na srdce. Každý z nás pozná slovné spojenie ľudské práva. Vieme však čo znamená? Nie jeden človek pri odpovedi na túto otázku zaváha. Ak si zavahal aj ty a nie je ti všetko jasné, máš možnosť pozrieť si článok, ktorý ti všetko objasní.

Weby k téme

Ponúkame ti zoznam webových stránok, na ktorých nájdeš zaujímavé informácie k téme: 

Názov webovej stránky Odkaz
Európsky parlament   www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/165/ludske-prava
Iuventa    www.iuventa.sk
Európske právne centrum   ludskeprava.euroiuris.sk
Verejný ochranca práv   www.vop.gov.sk
Inštitút ľudských práv   www.ludskeprava.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR   www.justice.gov.sk
Európsky zbor solidarity www..zborsolidarity.eu

Späť na predchádzajúcu stránku