logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Ochrana ľudských práv Ikona kategórie

V dnešnej dobe, všade okolo nás, sa stávame svedkami porušovania ľudských práv. Avšak ruku na srdce. Každý z nás pozná slovné spojenie ľudské práva. Vieme však čo znamená? Nie jeden človek pri odpovedi na túto otázku zaváha. Ak si zavahal aj ty a nie je ti všetko jasné, máš možnosť pozrieť si článok, ktorý ti všetko objasní.

Čo sa dozvieš?

CHARAKTERISTIKA ĽUDSKÝCH PRÁV: Ľudské práva zahŕňajú právo každého človeka na život, slobodu od otroctva, mučenia, slobodu prejavu a myslenia, právo na vzdelanie a prácu.  

ORGANIZÁCIE, KTORÉ SA ZAOBERAJÚ OCHRANOU ĽUDSKÝCH PRÁV: Organizácia spojených národov (OSN), Rada Európy, Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva

ČO ZNAMENÁ PLATFORMA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ (MVRO): Určuje podmienky, ktoré treba pre zabezpečenie rozvoja krajiny.

Späť na predchádzajúcu stránku