logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Ochrana ľudských práv Ikona kategórie

V dnešnej dobe, všade okolo nás, sa stávame svedkami porušovania ľudských práv. Avšak ruku na srdce. Každý z nás pozná slovné spojenie ľudské práva. Vieme však čo znamená? Nie jeden človek pri odpovedi na túto otázku zaváha. Ak si zavahal aj ty a nie je ti všetko jasné, máš možnosť pozrieť si článok, ktorý ti všetko objasní.

Čo ti to prinesie?

  • Prehľad v základných pojmoch spojených s ľudskými právami.
  • Lepšiu orientáciu v organizáciách, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv.
  • Znalosť, že ľudské práva patria všetkým ľudským bytostiam bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, národnosť, etnickú príslušnosť, jazyk či náboženstvo.
  • Prehľad práv, ktoré je potrebné dodržiavať pre rozvoj krajiny.

Späť na predchádzajúcu stránku