logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Aktívne občianstvo Ikona kategórie

Aktívny občan je človek, ktorý má pocit, že niečo môže meniť. Uvedomuje si svoje možnosti, jeho správanie a komunikácia je prestúpená rešpektom, nenásilím, princípy dodržiavania ľudských práv a všetko s ohľadom na životné prostredie. V stále sa meniacom svete je aktívny občan schopný prispieť k rozvoju svojej komunity. Dokáže rozpoznať ohrozenie demokratickej spoločnosti a napomôcť k ochrane a udržanie jej hodnôt.

Weby k téme

Ponúkame ti zoznam webových stránok, na ktorých nájdeš zaujímavé informácie k téme: 

Názov webovej stránky Odkaz
Euroskop  www.euroskop.cz
Institút aktivního občanství  www.aktivniobcanstvi.cz
Na zemi   www.nazemi.cz
Člověk v tísni  www.clovekvtisni.cz
Ministerstvo školství mládeže tělovýchovy www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030?lang=1
CIVIS www.lipka.cz
EU hrou www.euhrou.cz
Občanka na dálku www.nedatovano.cz/obcanka-na-dalku-1
Občankáři www.obcankari.cz
Odpovědné občanství  odpovedneobcanstvi.cz
Výchova k občanství www.vychovakobcanstvi.cz
Zvolsi.info zvolsi.info
Školní Diař www.skolnidiar.cz/files/files/Diar-202021bez-kalendare-web.pdf
Europská unie hrou euhrou.cz
Skauting  časopis casopisy.skaut.cz/skauting/990
Česká správa sociálního zabezpečení www.cssz.cz/evropska-unie
Evropský parlament mládeže v ČR eyp.cz
Európa pre občanov www.europapreobcanov.sk/podpora-demokracie-a-obcianska-participacia/?locale=sk
Občan, demokracia a zodpovednosť odz.sk/o-nas
Európsky zbor solidarity www.zborsolidarity.eu

Participácia: 

Názov webovej stránky Odkaz
Evropský parlament mládeže v ČR   eyp.cz
UISK — Library services today   medium.com/uisk-library-services-today
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   www.minv.sk/?ros_participacia

Dobrovoľníctvo: 

Názov webovej stránky Odkaz
Ministerstvo vnitra Českej republiky   www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx
Ministerstvo zdravotnctví Českej republiky   www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/dobrovolnik-ve-zdravotnictvi
Regionální dobrovolnická centra v ČR   dobrovolnik.net/regionalni-dobrovolnicka-centra
Platforma dobrovoľníckych centier   www.dobrovolnickecentra.sk/sk/
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum   www.dobrovolnictvo.sk
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   www.minv.sk/?ros_dobrovolnictvo
Zákony pre ľudí www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406

Demokracia: 

Názov webovej stránky Odkaz
Bezpečnostní informační služba   www.bis.cz/demokracie-a-ustavnost
Človek v tísni   www.clovekvtisni.cz/media/publications/1267/file/krehkost-demokracie.pdf
Listina základních práv a svobod    www.psp.cz/docs/laws/listina.html
Zákony pro lidi   www.zakonyprolidi.cz/obor/ustavni-pravo
Europská unie   europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_cs
Volby   www.volby.cz
Státni správa www.statnisprava.cz
Adam aktuálně ze světa dětí a mládeže www.adam.cz

Späť na predchádzajúcu stránku