logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Aktívne občianstvo Ikona kategórie

Aktívny občan je človek, ktorý má pocit, že niečo môže meniť. Uvedomuje si svoje možnosti, jeho správanie a komunikácia je prestúpená rešpektom, nenásilím, princípy dodržiavania ľudských práv a všetko s ohľadom na životné prostredie. V stále sa meniacom svete je aktívny občan schopný prispieť k rozvoju svojej komunity. Dokáže rozpoznať ohrozenie demokratickej spoločnosti a napomôcť k ochrane a udržanie jej hodnôt.

Co se dozvíš?

PARTICIPACE: Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Lidé by se měli podílet (participovat) na všech rozhodnutích, která se jich týkají. Participace se týká všech oblastí moderní společnosti - najdete ji v ekonomické, kulturní, společenské i politické sféře. Kde participuješ Ty?

DOBROVOLNICTVÍ: Podle nejpoužívanější definice je dobrovolníkem „ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně“. Kam/kde věnuješ svůj čas a své úsilí Ty?

EKOLOGIE: Věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Víš, kdy je Den Země?

DEMOKRACIE: Demokracie (doslovně „vláda lidu“) či lidovláda je forma vlády v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji dosazeni volbou. Víš, v kolika letech můžeš volit?

SPRÁVA STÁTU: Správa státu je rozdělena na Veřejnou správu, Státní správu a samosprávu.

Späť na predchádzajúcu stránku