logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Aktívne občianstvo Ikona kategórie

Aktívny občan je človek, ktorý má pocit, že niečo môže meniť. Uvedomuje si svoje možnosti, jeho správanie a komunikácia je prestúpená rešpektom, nenásilím, princípy dodržiavania ľudských práv a všetko s ohľadom na životné prostredie. V stále sa meniacom svete je aktívny občan schopný prispieť k rozvoju svojej komunity. Dokáže rozpoznať ohrozenie demokratickej spoločnosti a napomôcť k ochrane a udržanie jej hodnôt.

Citát

„Být aktivním občanem pro mě není otázkou toho, jestli mě to baví, nebo nebaví. Nazývám to určitým duchovním stupněm. V okamžiku, kdy si člověk opravdu uvědomí a procítí, že je součástí celku, kdy vidí, že každá kapka ovlivňuje kvalitu moře, nelhostejnost vůči společnosti je pro mě věc základního charakteru,“ říká herečka Simona Babčáková (pro Osobnosti Plus).

Späť na predchádzajúcu stránku