logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Vzdělávání Ikona kategorie

Učení nás provádí celým životem. A doslova a dopísmene. Od dětství až po stáří, doma, ve škole, venku, během cestování i volných chvil. Učení formuje naši osobnost, dává nám znalosti, dovednosti a také mění naše postoje. Učení je všude. A jak si ho užít co nejvíc? Jaké jsou možnosti učit se? Jak vlastně takové učení vypadá v moderním světě?

Co se dozvíš?

Vzdělávání

Proces směřující primárně k rozvoji vědomostí (představy, pojmy, názvy), dovedností, návyků (motorické, intelektuální), schopností (motorické, intelektuální)

Učení

Získávání zkušeností a utváření se v průběhu jeho života, kdy jde především o činnost sebe sama

Formální vzdělávání

Formální vzdělávání zahrnuje institucionální vzdělávání, vzdělávání na školách, kdy jde o frontální přednes a orientaci na mluvčího.

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání se může objevovat v rámci různých aktivit jako jsou například semináře, školení, workshopy. Jde o učení, kdy je pozornost dána na osobu, která se učí.  

Informální vzdělávání

Informální vzdělávání je neplánované a děje se nám v různých chvílích života. Jako velmi jednoduchý příklad slouží, když se malé dítě dotkne rozpálené plotny a zjistí, že to pálí a naučí se to náhodou.  

Zájmové vzdělávání

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní učení je získávání podnětů během celého života.  

Online vzdělávání

Online vzdělávání probíhá přes internet, programy, aplikace, hry a další možné sítě v online světě.

Zpět na předchozí stránku