logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Vzdělávání Ikona kategorie

Učení nás provádí celým životem. A doslova a dopísmene. Od dětství až po stáří, doma, ve škole, venku, během cestování i volných chvil. Učení formuje naši osobnost, dává nám znalosti, dovednosti a také mění naše postoje. Učení je všude. A jak si ho užít co nejvíc? Jaké jsou možnosti učit se? Jak vlastně takové učení vypadá v moderním světě?

Co tak trochu odborně?

Vzdělávání v České republice:

Vzdělávání v České republice má na starost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Krok za krokem rosteme od mateřské školy, přes základní školu, až po střední školu či školu vysokou. Jsou samozřejmě i jiné možnosti. Učňovské obory, vyšši odborné školy, jazykové školy a další. Třeba i rekvalifikace.  

 

Zájmové vzdělávání:

Další vzdělávání je možné v rámci DDM či ZUŠ, což jsou Domy dětí a mládeže, které provozují různé kluby a Základní umělecké školy. Jejich seznamy v České republice najdete na mnoha portálech.

 

Neformální vzdělávání:

Neformální vzdělávání probíhá především prostřednictvím organizací pro mládež, které se mohou sdružovat v krajských asociacích nebo jiných asociacích pro neziskové organizace. Dále to jsou to samostatné organizace, spolky, kluby.

Neformální učení je prostě super. Člověk se učí a zároveň se baví, nebo se aspoň učí zábavnou formou a to za dalších pár předpokladů – učení je zaměřeno na daného jedince, učení je naplánované a je časově omezené, každý jedinec je aktivní během aktivit, každý jedinec je zodpovědný za svůj vlastní učící se proces, každý jedinec reflektuje svůj vlastní rozvoj. Jde o velkou škálu aktivit, můžete se setkat s energizery, ice breaky, teambuildingy, debatami, skupinovou prací, simulační hry, rolové hry, evaluační aktivity a další. Zároveň do aktivit může být zapojeno mnoho různých prvků – hudba, malování, aktivita, divadlo, sport, fotky, videa, psaní, cokoliv. Je to skvělá činnost, kdy dochází k osobnímu a osobnostnímu rozvoji. A navíc se člověk dozví, jak to všechno, co ho bavilo, zlepší jeho životopis, jak se rozvinul, jaké nové znalosti získal, jaké nové dovednosti získal nebo které rozvinul, jaké postoje změnil či získal. A to propojí s jednotlivými kompetencemi – schopnostmi, které jsme si osvojili a píší se do životopisů a pomůžou nám v našem kariérním růstu. Ať už jde o kompetence měkké, které jsou dnes velmi důležité, nebo jiné. Neformální učení je skvělá cesta, jak na sobě pracovat a zažít skvělé věci zároveň.

 

Studium a učení v zahraničí:

Studium a učení v zahraničí je možné díky studiu školy v jiné zemi nebo díky cestování za workshopy, workcampy, školeními, semináři v rámci různých programů.  

 

Online učení:

Online učení se v moderní době velmi rozšířilo. Existují aplikace, které učí cizí řeči. Zároveň existují tutorialy, online koverzace v cizím jazyce, online přednášky i lekce odborných předmětů, uměleckých oblastí i různých řemesel. A samozřejmě i různé hry. Nebo online audioknihy, knihy jako takové, divadelní představení a další a další a další. Už jsou i online únikovky.

Zpět na předchozí stránku