logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Aktivní občanství Ikona kategorie

Aktivní občan je člověk, který má pocit, že něco může měnit. Uvědomuje si své možnosti, jeho chování a komunikace je prostoupena respektem, nenásilím, principy dodržování lidských práv a vše s ohledem na životní prostředí. Ve stále se měnícím světě je aktivní občan schopný přispět k rozvoji své komunity. Dokáže rozpoznat ohrožení demokratické společnosti a napomoci k ochraně a udržení jejích hodnot.

Citát

„Být aktivním občanem pro mě není otázkou toho, jestli mě to baví, nebo nebaví. Nazývám to určitým duchovním stupněm. V okamžiku, kdy si člověk opravdu uvědomí a procítí, že je součástí celku, kdy vidí, že každá kapka ovlivňuje kvalitu moře, nelhostejnost vůči společnosti je pro mě věc základního charakteru,“ říká herečka Simona Babčáková (pro Osobnosti Plus).

Zpět na předchozí stránku