logo RFL

INFORMAČNÉ OBLASTI

Vzdelávanie Ikona kategórie

Učenie nás sprevádza celým životom. A to doslova a do písmena. Od detstva až po starobu, doma, v škole, vonku, počas cestovania i voľných chvíľ. Učenie formuje našu osobnosť, dáva nám vedomosti, zručnosti a tiež mení naše postoje. Učenie je všade. A ako si ho užiť čo najviac? Aké sú možnosti učiť sa? Ako vlastne také učenie vyzerá v modernom svete?

Informačné materiály

Názov materiáluTyp súboru 
Šlabikár neformálneho vzdelávania
Stiahnuť/Stáhnout
Hrdinovia všedného dňa- Hrdinové všedního dne

 

Stiahnuť/Stáhnout
Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže
Stiahnuť/Stáhnout
Analýza dopadov vzdelávania školenia AKTIV na rozvoj mládeže
Stiahnuť/Stáhnout
Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)
Stiahnuť/Stáhnout
Cesta pozitívnej zmeny
Stiahnuť/Stáhnout
Metodická príručka na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy
Stiahnuť/Stáhnout
Kritické myslenie do vrecka
Stiahnuť/Stáhnout
Trieda ako priestor pre rozvoj zručností pre 21. storočie
Stiahnuť/Stáhnout
Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl 
Stiahnuť/Stáhnout
Aktivity zamerané na zlepšenie klímy v školskom klube detí
Stiahnuť/Stáhnout
Únikové hry ako súčasť zážitkového učenia
Stiahnuť/Stáhnout
16 kognitívnych zkreslení
Stiahnuť/Stáhnout
Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahu mezi žáky
Stiahnuť/Stáhnout
Neformálne vzdelávanie detí a mládeže
Stiahnuť/Stáhnout

Späť na predchádzajúcu stránku