logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Mobility Ikona kategorie

Projekty mobilit se týkají vzdělávání (formálního tak i neformálního), odborné přípravy a mládeže. Uskutečňují se prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží, a to formou seminářů, školení, studijních návštěv, tvorby partnerství či praktických stáží. Projekty mobilit mají zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na účastníky i zúčastněné organizace a rovněž na politické systémy, v jejichž rámci se tyto činnosti realizují.

Informačné materiály

Onedlho pribudnú informačné materiály na stiahnutie do tejto sekcie. 

Zanedlouho přibudou informační materiály ke stažení do této sekce.

Zpět na předchozí stránku