logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Člověk a životní prostředí Ikona kategorie

Člověk je bezprostřední součástí během celého svého vývoje. V minulosti se přizpůsoboval člověk životnímu prostředí. Postupným technickým rozmachem si začal měnit okolí ke svým potřebám. Rozsah změn byl a neustále je enormně rozsáhlý a narušuje ekosystém a ekologickou rovnováhu životního prostředí. Zajímá tě téma životní prostředí nebo se jen chceš dozvědět něco nového, otvor si článek a najdeš tam různé zajímavosti.

Weby k téme

Ponúkame ti zoznam webových stránok, na ktorých nájdeš zaujímavé informácie k téme: 

Názov webovej stránky Odkaz
Európska environmentálna agentúra www.eea.europa.eu
Slovenský hydrometeorologický ústav   www.shmu.sk
Európska komisia ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sk
Ministerstvo životného prostredia  SR www.minzp.sk
Obnoviteľné zdroje energie skrea.sk/obnovitelne-zdroje-energie
Energetické centrum www.ecb2.sk
Združenie na ochranu vodných tokov ozrieka.sk
Živica  zivica.sk
Asociácia Priemyselnej Ekológie na Slovensku www.aspek.sk
Greenpeace Slovensko www.greenpeace.org/slovakia
Ekokom www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu
Třidění odpadu CZ www.trideniodpadu.cz/upcyklace
Vitalia www.vitalia.cz/specialy/chytry-nakup-jak-poznat-kvalitni-potraviny/10-pravidel-pro-chytry-nakup
EKOlist ekolist.cz
Hnutí DUHA www.hnutiduha.cz
Děti Země detizeme.cz
Greenpeace Česká republika www.greenpeace.org/czech
Český svaz ochránců přírody www.csop.cz
Zelený kruh zelenykruh.cz
Ekologická výchova www.ekologickavychova.cz

Zpět na předchozí stránku