logo RFL

INFORMAČNÍ OBLASTI

Člověk a životní prostředí Ikona kategorie

Člověk je bezprostřední součástí během celého svého vývoje. V minulosti se přizpůsoboval člověk životnímu prostředí. Postupným technickým rozmachem si začal měnit okolí ke svým potřebám. Rozsah změn byl a neustále je enormně rozsáhlý a narušuje ekosystém a ekologickou rovnováhu životního prostředí. Zajímá tě téma životní prostředí nebo se jen chceš dozvědět něco nového, otvor si článek a najdeš tam různé zajímavosti.

Čo sa dozvieš?

ČO ZNAMENÁ POJEM ČLOVEK: Človek je bio – psycho – sociálna bytosť.

ČO JE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Životné prostredie je priestorom, v ktorom je človek vystavený rôznym vplyvom. Všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

ČO VŠETKO TVORÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy.

DELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:  Životné prostredie môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Jedným z nich je to ako vznikli a druhým je hľadisko prevládajúcich úloh, ktoré prostredie pre človeka v rámci životného prostredia napĺňa.    

AKÉ SÚ NEGATÍVNE VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Podľa WHO sa dá chorobám ľudí predchádzať zdravým životným prostredím.

ČO JE EKOLÓGIA: Je biologická veda, ktorá skúma životné prostredie živočíchov a rastlín. Skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím, v ktorom žijú.

ČO JE ENVIRONMENTALISTIKA: Je veda, ktorá sa zaoberá najmä problematikou životného prostredia človeka. Rieši napríklad problémy spracovania odpadu, civilizačné choroby, ochranu historických pamiatok a podobne. 

Zpět na předchozí stránku